• Email: office@nest.od.ua
 • Телефон: +38 (048) 736-49-09, +38 (050) 495-35-75 

BAS Бухгалтерія. КОРП

BAS Бухгалтерія. КОРП
Продукт «BAS Бухгалтерія. КОРП» є комплексним продуктом, що автоматизує основні функції бухгалтерської служби підприємства: виписку і перевірку первинних документів; ведення бухгалтерського та податкового обліку; ведення кадрового обліку і нарахування зарплати; підготовку та здачу регламентованої звітності; розрахунки з бюджетом.
 Найменування        Ціна, грн
 BAS Бухгалтерія. КОРП      24000

«BAS Бухгалтерія. КОРП» призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т. д. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

«BAS Бухгалтерія. КОРП» забезпечує вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів тощо. Це прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського та податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

До складу «BAS Бухгалтерії. КОРП» включений план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає Наказу Міністерства Фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку і Інструкції про його використання» від 30 листопада 1999 р. № 291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку і відображення даних у звітності. За необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

Продукт автоматизує наступні функції бухгалтерської служби:

 • Відображення в регістрах бухгалтерського обліку господарських операцій підприємства:
  • Виписка первинних документів за всіма розділами обліку;
  • Перевірка документів, введених оперативними службами підприємства; поділ прав на роботу з документами між бухгалтерською та оперативними службами;
  • Визначення бухгалтерських рахунків обліка активів і зобов’язань підприємства;
  • Формування бухгалтерських проводок (відображення в обліку) документів.
 • Облік торгівельної діяльності:
  • Виставлення рахунків на оплату, оформлення накладних і актів на продаж товарів і послуг у гуртовій торгівлі;
  • Реєстрація рахунків постачальників, документів надходження товарів і послуг від постачальників;
  • Передача і приймання товарів на комісію;
  • Відображення роздрібних продажів;
  • Повернення товарів від покупців та постачальників.
 • Облік виробничої діяльності:
  • Виробництво готової продукції та напівфабрикатів, надання послуг виробничого характеру;
  • Реєстрація прямих і непрямих виробничих витрат, їх включення у виробничу собівартість.
 • Облік грошових коштів і розрахунків:
  • Виписка платіжних доручень і касових ордерів;
  • Облік руху готівки та безготівкових грошових коштів;
  • Облік еквайрингових операцій;
  • Облік розрахунків з клієнтами та постачальниками, виділення сум авансів;
  • Облік операцій в іноземній валюті.
 • Облік матеріальних цінностей:
  • Кількісний облік та визначення собівартості запасів;
  • Облік необоротних активів.
 • Кадровий облік і нарахування зарплати:
  • Нарахування зарплати працівникам підприємства за окладом, іншими нарахуваннями і утриманням з можливістю зазначити спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
  • Облік робочого часу;
  • Ведення взаєморозрахунків з працівниками до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
  • Депонування;
  • Розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій.
 • Закриття періоду:
  • Виконання завершальних операцій періоду: розподіл витрат і розрахунок собівартості, розрахунок курсових різниць, визначення фінансових результатів тощо;
  • Аналіз операцій періоду за допомогою стандартних бухгалтерських і аналітичних звітів.
 • Податковий облік:
  • Визначення сум 1ї події, нарахування податкових зобов’язань та податкового кредиту;
  • Виписка податкових накладних і додатків до них, реєстрація вхідних податкових документів;
  • Нарахування податкової амортизації необоротних активів;
  • Облік доходів і витрат платника Єдиного податку.
 • Регламентована звітність:
  • Формування фінансової, податкової, статистичної та інших форм регламентованої звітності за даними обліку;
  • Інтеграція з сервісом здачі електронної звітності «FREDO Звіт».