• Email: office@nest.od.ua
 • Телефон: +38 (048) 736-49-09, +38 (050) 495-35-75 
 • 08.10.2020

Випуск релізу програмного продукту KBS. Бухгалтерія комунального підприємства, редакція 1.0, версія 1.0.6.1

Випуск релізу програмного продукту KBS. Бухгалтерія комунального підприємства, редакція 1.0,  версія 1.0.6.1

Нове у версії

 • Законодавчі зміни
  • Оновлені індекси інфляції.
 • Підсистема «ТМЦ»
  • У документі «Вибуття ТМЦ» реалізовано новий вид операції «Повернення ТМЦ постачальнику»
   для відображення операції повернення ТМЦ постачальнику.
  • У документ "Вибуття ТМЦ" додана нова друкована форма "Повернення постачальнику",
   формується лише для виду операції "Повернення ТМЦ постачальнику".
  • Для документа "Вибуття ТМЦ" додано введення на підставі документа "Надходження ТМЦ". При
   введенні на підставі автоматично заповнюється вид операції "Повернення ТМЦ постачальнику".
  • У документі «Надходження ТМЦ» реалізовано новий вид операції «Повернення ТМЦ від покупця»
   для відображення операції надходження ТМЦ у разі їх повернення від покупця.
  • Для документа "Надходження ТМЦ" додано введення на підставі документа "Вибуття ТМЦ". При
   введенні на підставі автоматично заповнюється вид операції "Повернення ТМЦ від покупця".
  • У документ "Надходження ТМЦ" додана нова друкована форма "Зворотна накладна від покупця",
   формується лише для виду операції "Повернення ТМЦ від покупця".
  • До документа "Надходження ТМЦ" додано новий вид операції "Безоплатне надходження (цільове
   фінансування)". Вибір даної операції надалі буде впливати на формування кореспонденцій з
   визнання доходу у сумі використаних ТМЦ, при проведенні документів "Списання ТМЦ",
   "Виробництво", "Реалізація послуг".
 • Підсистема «Необоротні активи»
  • Реалізовано новий метод нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів.
   Метод дозволяє нараховувати амортизацію як 100 відсотків від вартості об'єкта.
  • У документі "Комплектація/Розукомплектація НА" додана можливість виконувати нарахування
   зносу для списку необоротних активів введених в експлуатацію.
 • Підсистема «Звітність»
  • У підсистему "Грошові кошти, зобов'язання" додані нові звіти "Аналіз витрат установи",
   "Аналіз доходів установи", "Аналіз витрат на оплату праці".
  • У підсистему "Регістри бухгалтерського обліку" додані нові звіти "Журнал 4", "Журнал 5",
   "Журнал 6", "Журнал7", "Журнал 8" реалізовані відповідно до наказу Міністерства фінансів
   України від 29 грудня 2000р. N 356.
 • Розширення функціональних можливостей
  • В документах "Надходження ТМЦ", "Надходження НА", "Отримання послуг" додана ознака
   "Нараховувати зобов'язання ПДВ (умовний продаж)", застосовується якщо придбані товари,
   послуги або необоротні активи призначені для використання в пільгових операціях, в операціях,
   що не є об’єктом оподаткування, негосподарській діяльності платника податку, але крім випадків
   передбачених пунктом 189.9 ПКУ.
  • Реалізовано введення документа "Податкова накладна" на підставі документів "Надходження
   ТМЦ", "Надходження НА", "Отримання послуг".
 • Виправлені виявлені зауваження.

Возврат к списку